Medlem i

Medlem i Svensk Näringsliv och lndustriarbetsgivarna.

Kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän i Svemek.

Fast storlek 35mm, 300 DPI - Bra för Word           ia-logo@2x