HSE Policy

ITG skall erkännas som ledande avseende hälsa, säkerhet och miljö, både inom egna anläggningar och vid arbete i andra företags lokaler. Det övergripande målet är att undvika alla olyckor och skador på människor, materiella tillgångar eller miljön. ITG ska leverera produkter och tjänster som säkrar användaren mot olyckor eller skador på människor eller miljö. Varje