Your project our priority

We have a wide experience from various projects. From small welding jobs to large installation with critical points and narrow time frames. Safety is on the top of our agenda.

Offshore

Lång och bred erfarenhet från offshore branschen både inom olja och gas men även vindkraft.

Read More

Engineering

Projektledning
Konstruktion/CAD
Hållfasthetsberäkning
Dokumentation etc

Read More

Industri/industry

Rör installation
Rörsvetsning
Montage
Industrirörläggning
Grov och tunnplåt
Rostfritt

Read More

Kontakt/Contact

Andreas Indén
+46 768 12 1967
Andreas@intg.se

Read More

HSE Policy

ITG skall erkännas som ledande avseende hälsa, säkerhet och miljö, både inom egna anläggningar och vid arbete i andra företags lokaler. Det övergripande målet är att undvika alla olyckor och skador på människor, materiella tillgångar eller miljön. ITG ska leverera produkter och tjänster som säkrar användaren mot olyckor eller skador på människor eller miljö. Varje